Cyfleusterau

Cartref > Cyfleusterau


Mae ganom ni wahanol gaeau i siwtio anghenion pawb yma yn Llys Derwen. 

Mae gennym gymysgedd o gaeau sy’n cynnwys pwyntiau dŵr a thrydan fel y mynnir. Lleolir ein maes gwersylla ymhlith mynyddoedd dramatig Parc Cenedlaethol Eryri. Efallai y bydd angen lefelydd ar rai safleoedd yn y parc. 

Mae’r holl safleoedd ar gael o hanner dydd ymlaen ar ddiwrnod cyntaf eich gwyliau, a gofynnwn yn garedig i chi adael am hanner dydd yn brydlon i wneud lle i'r preswylwyr nesaf ar eich diwrnod olaf.

Park Wifi

Free Park Wifi

Tents icon

Caeau ardderchog – meysydd cadarn braf

campground icon

Yr holl gyfleusterau ar gael i breswylwyr

sink icon

Cyfleusterau Golchi llestri tu mewn a thu allan 

fridge icon

Cyfleusterau Rhewi

shower icon

Toiledau modern gyda chawodydd a sychwyr gwallt

washing machine icon

Golchdy

wheelchair icon

Ystafell Ymolchi a Thoiled Hygyrch

Babi

Ystafell Newid Babanod

dog on leash icon

Croeso cynnes i gwn yn ein parc 

BBQ icon

Digon o le i’r BBQ

Tafarn 500 Mtr bwyd ardderchog

shopping basket icon

Siop 1 Milltir

Shopping trolley icon

Archfarchnad 3 Milltir

knife and fork icon

Digon o Dai bwyta Lleol

bus icon

Sherpa Bus route to Llanberis (3mins)

Motorhome icon

Pwyntiau gwastraff ar leoliad

Logo Picnic

Picnic Area Facility