Prisiau

Cartref > Prisiau


Tymor 2024

Gwyliau Banc (Lleiafswm o 3 noson + £5 ychwanegol y noson)

  • Safle aros  - pitch i gynnwys 2 berson: £28
  • Safle aros i gynnwys 2 berson gyda trydan: £34
  • Oedolion Ychwanegol: £14
  • Plant  (3-15 mlwydd oed): £5
  • Plant ‘dan 3 am ddim 
  • Adlen, Gasibo neu Bebyll pop yp ychwanegol: £5
  • Cwn: £3
  • Cerbydau Ychwanegol: £3
  • Pebyll 6 person neu dros 20mt sgwar mewn maint: £6 ychwanegol y nos
Aerial view of the Snowdonia National Park